Katus d.o.o. - Računovodstvene usluge

Dobro došli

Katus d.o.o. za svoje klijente obavlja računovodstveno knjigovodstvene poslove temeljem sklopljenih ugovora sa klijentima u skladu sa zakonskim propisima, te u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja kao i pravilima struke, ažurno, stručno, precizno sa naglaskom na stalno praćenje promjena zakonskih propisa i novih tehnologija iz ovog područja. Naše klijente redovito upućujemo na novi propise i usklađivanje njihova poslovanja sa zakonskim promjenama koje su u zadnjih godina sve brojnije.

Novosti
2020
6.
PODRŠKA PROJEKTU GREEN SEEDS

Srednja škola Vela Luka od 9. mjeseca sudjeluje u projektu financiranom od strane EU, koji traje do 9.mjeseca 2022. godine.

Naziv projekta je „Green Seeds“ (Zeleno sjeme), a cilj mu je povezati škole u brdsko-planinskim područjima i na malim otocima te skrenuti pozornost javnosti i relevantnih institucija na probleme s kojima se suočavaju (slaba povezanost s edukacijskim centrima, depopulacija, sve manji broj učenika, gubitak nastavničkih radnih mjesta i sl.). Glavna tema kroz koju će se škole povezivati i na čemu će učenici i nastavnici raditi tijekom tri godine projekta je okoliš, tj. stvaranje svijesti o važnosti očuvanja šumskih, obalnih i morskih prirodnih resursa te osmišljavanje alata i metoda kojima će se to postići.

 

Linkovi:
www.greenseeds.eu
Green Seeds Facebook
Srednja škola Vela Luka

2019
12.
Oblak znanja za nove mogućnosti

WEB STRANICA I FACEBOOK PROJEKTA „OBLAK ZANANJA ZA OTOK MOGUĆNOSTI „ U IZRADI – PRATITE NAS I NA NOVIM STRANICAMA

Kao dio aktivnosti na projektu u izradi je web stranica projekta OBLAK ZANANJA ZA OTOK MOGUĆNOSTI - posjetite nas i doznajte sve o našim aktivnostima na projektu. Stranice su: www.katus.hr i facebook

2019
12.
PREDSTAVLJANJE PROJEKTA NA KONFERENCIJI PROJKETA OPERA III U DUBROVNIKU

Sudjelovali smo na konferenciji OPERA III u Dubrovniku i na istoj smo predstavili projekt OBLAK ZANANJA ZA OTOK MOGUĆNOSTI i informirali prisutne o tijelu naših aktivnosti na projektu. VIŠE...- PRILOG 3

2019
10.
PRVA KONFERENCIJA, OBJAVA ZA MEDIJE INFORMACIJE O ODRŽAVANJU PRVE KONFERENCIJE

Sudjelovali smo na konferenciji OPERA III u Dubrovniku i na istoj smo predstavili projekt OBLAK ZANANJA ZA OTOK MOGUĆNOSTI i informirali prisutne o tijelu naših aktivnosti na projektu.

Obajva za medije - Oblak znanja (.pdf, 605kb)

2019
10.
PRVA KONFERENCIJA, OBJAVA ZA MEDIJE INFORMACIJE O ODRŽAVANJU PRVE KONFERENCIJE

Dana 24.10.2019. u Veloj luci održana je Prva konferencija projketa „Oblak znanja za otok mogućnosti„ Više u prilogu.

Vela Luka (.pdf, 502kb)

2019.
4.
PREDSTAVLJANJE UGOVORENIH PROJEKATA U OPĆINI VELA LUKA

Dana 02.04.2019. vlasnica Katusa d.o.o. i tajnica udruge Novi otok predstavili su u uredu Načelnice općine Vela luka dva projekta za koja su potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda ukupne vrijednosti 1,630,377.98 kn, a provedba projekata planirana je u Veloj Luci kroz period od dvije godine...

Predstavljanje ugovorenih projekata u općini Vela Luka (.pdf, 501kb)

  • Katusu d.o.o. su odobrena sredstva za projekt „OBLAK ZNANJA ZA OTOK MOGUĆNOSTI–stjecanje tržišno potrebnih kompetencija putem e –učenja“, UP.01.3.1.01.0079, ukupne vrijednosti 824.525,06 kn kojih je korisnik Katus d.o.o. Zagreb, Podružnica Vela Luka a partneri UDRUGA NOVI OTOK IZ Vela Luke i Lokalna akcijska grupa LAG5 iz Orebića. Projekt će omogućiti nezaposlenima sa otoka Korčule stjecanje tržišno potrebnih kompetencija putem e-učenja te provodi ranu intervenciju za profesionalno usmjeravanje učenika srednjih škola. Projekt doprinosi zapošljavanju na razini Dubrovačko-neretvanske županije i smanjenju iseljavanja s otoka. Vrijeme provedbe projekta je 24 mjeseca. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III, Broj poziva: UP.01.3.1.01.
  • Drugi projekt pod nazivom UČI DALJE! UP.01.3.1.01.0128, ukupne vrijednosti 805.852,92 kn kojih je korisnik UDRUGA NOVI OTOK a partneri DUBROVAČKO SVEUČILIŠTE i Lokalna akcijska grupa LAG5 iz Orebića. LAG5.Ovim projektom Udruga Novi otok u suradnji s partnerima provest će osposobljavanje mladih nezaposlenih osoba otoka Korčule, koje će im olakšati zapošljavanje i educirati ih za samozapošljavanje. Ujedno će se osposobiti potrebni ljudski resursi za potrebe daljnjeg razvoja kulturnog turizma na otoku, te će lokalna zajednica i posjetitelji dobiti bogatiju kulturnu ponudu. Vrijeme provedbe projekta je 24 mjeseca. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III, Broj poziva: UP.01.3.1.01. Načelnica je čestitala udruzi Novi otok i Katusu d.o.o. na uspješnoj pripremi projekata i na potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda te je izrazila spremnost na suradnju i pomoć od strane Općine Vela Luka u provedbi ova dva projekta.

2019
3
POTPISIVANJE UGOVORA U ZAGREBU ZA PROJEKT

Vlasnica Katusa d.o.o. na svečanoj konferenciji potpisala je sa predstavnicima Ministarstva ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Evropskog socijalnog fonda za projekt „OBLAK ZNANJA ZA OTOK MOGUĆNOSTI–stjecanje tržišno potrebnih kompetencija putem e –učenja“, UP.01.3.1.01.0079, ukupne vrijednosti 824.525,06 kn kojih je korisnik Katus d.o.o. Zagreb, Podružnica Vela Luka a partneri udruga NOVI OTOK iz Vela Luke i Lokalna akcijska grupa LAG5 iz Orebića.

Projekt će omogućiti nezaposlenima sa otoka Korčule stjecanje tržišno potrebnih kompetencija putem e-učenja te provodi ranu intervenciju za profesionalno usmjeravanje učenika srednjih škola. Projekt doprinosi zapošljavanju na razini Dubrovačko-neretvanske županije i smanjenju iseljavanja s otoka. Vrijeme provedbe projekta je 24 mjeseca.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III.

2019
3.
OBJAVLJENA ODLUKA O FINANCIRANJU PRIJAVLJENOG PROJEKTA IZ SREDSTAVA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Dana 18.03.2019. Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH o financiranju donijelo je Odluku o financiranju projektnog prijedloga: Oblak znanja za otok mogućnosti - stjecanje tržišno potrebnih kompetencija putem e učenja (up.01.3.01.0079) nakon završenog postupka dodjele. Projekt se financira se iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III.Ukupna vrijednost za provođenje projekta koji se 100 % financira iz ovih sredstava je 824.525,06 kn; trajanje projekta je dvije godine; partneri na projektu su: Lokalna akcijska grupa LAG 5 i udruga Novi otok. CILJ PROJEKTA je doprinijeti povećanju zapošljavanja ranjivih skupina na tržištu rada educiranjem mladih i nezaposlenih za deficitarna zanimanja na otoku Korčuli, stvaranjem e -oblaka znanja i promoviranje cjeloživotnog učenja.

2017
8.
PRIMLJENI U ČLANSTVO PARTNERSKOG VIJEĆA ZA TRŽIŠTE RADA I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA DNŽ

Katus d.o.o. je član Partnerskog vijeća za tržišta rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije od 14.prosinca 2017.

2017
PRIJAVLJEN PROJEKT NA JAVNI POZIV LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA

Prijavljen projekt na Javni poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III UP.01.3.1.01 u partnerstvu sa dva partnera. Kroz projekt će se poticati stjecanje tržišno potrebnih kompetencija za zapošljavanje putem e-učenja i pokušati smanjiti nezaposlent na otoku.

2017
 
SUDJELUJEMO U ZAJEDNICI

Sudjelujemo u zajednici, članovi uprave i zaposlenci Katusa podržavaju aktivnosti udruga civilnog društva, mentoriranjem i volontiranjem na aktivnostima energetske učinkovitosti, propagiranju razvrstavanju otpada, pomoć u radu Eko knjižnice igračaka te edukaciji savjetovanje kod prijava projekata i administriranja, izvještavanja odobrenih projekata.

2017
 
Održane edukacije za neprofitne organizacije u Zagrebu , Vela Luci i Korčuli

Održane edukacije za neprofitne organizacije u Zagrebu, Vela Luci i Korčuli sa temama o novim obvezama neprofitnih organizacija temeljem Zakona o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i pratećih Pravilnika o usvajanju:

  • GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA PO PROPISANOJ METODOLOGIJI DO KRAJA POSLOVNE GODINE
  • SASTAVLJANJU UPITNIKA O SAMOPROCIJENI DO KRAJA POSLOVNE GODINE
  • DONOŠENJE INTERNIH PRAVILNIKA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
  • PRAKTIČNI PRIMJERI IZRADE FINANCIJSKIH PLANOVA , SASTAVLJANJE UPITNIKA TE PRIMJERI PRAVILNIKA
  • PRAKTIČNE PRIPREME PRIJE REVIZORSKIH UVIDA , REVIZIJE, NADZORA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
2017
ODRŽANE PRVE EDUKACIJE ZA NEPROFITNE ODRGANIZACIJE

Održana prva edukacija u Orebiću za neprofitne organizacije, obrte, OPG-ove i male d.o.o. sa temom: ORGANIZACIJA I ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE POSLOVNOM DOKUMENTACIJOM - zakonske obveze i praktične procedure

2016
KATUS, PODRUŽNICA VELA LUKA POČELA SA RADOM

Katus, Podružnica Vela Luka postao član Partnerske grupe za energetsku učinkovitost, član lokalne akcijske grupe Lag5 i član udruge Novi otok i Zadruge Novi otok iz Vela Luke. Na taj način započele su aktivnosti kojim Katus d.o.o. i njegovi zaposlenici sudjeluje aktivno u radu udrugama civilnog društva Vele luke i otoka kao volonteri i kao mentori kod provođenja projekata i kod izrade prijava projekata na natječajima koji se financiraju iz EU i iz nacionalnih ministarstava.

2016
UREĐEN POSLOVNI PROSTOR PODRUŽNICE VELA LUKA

Uređen poslovni prostor Podružnice Vela Luka, nabavljena odobrena oprema, u Galeriji su fotografije ureda. ZAHVALJUJEMO SE MINISTARSTVU PODUZETNIŠTVA I OBRTA NA OVOJ POTPORI KOJA NAM JE OMOGUĆILA UREĐENJE PROSTORA, NABAVU OPREME.

Temeljem ove bespovratne potpore uspjeli smo zaposliti jednu osobu u podružnici na šest mjeseci.

2015
6.
ODOBRENA BESPOVRATNA SREDSTVA MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Odobrena bespovratna sredstva prema prijavi na Javni poziv za Revitalizaciju poslovnih prostora, KLASA: 311-01/15-01/30, URBROJ: 311-01/15-01/30, Prvo programsko područje Programa poticanja poduzetništva i obrta-„Poduzetnički impuls“ za 2015. godinu od MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA .Odobrena su sredstva za revitalizaciju poslovnog prostora Općine Vela Luka koji koristimo temeljem ugovora o zakupu i za nabavu opreme naše Podružnice.

Ovim sredstvima revitalizirali ćemo poslovni prostor općine koji koristimo prema ugovoru se općinom. Promijeniti ćemo prozor i vrata, obojati zidove i nabaviti opremu za rad ureda.

2014
 
OTVORENA PODRUŽNICA VELA LUKA

 

2014
POČELE AKTIVNOSTI U SURADNJI SA UDUGOM NOVI OTOK NA PROJEKTU – ŽIVIMO SA SUNCEM

2012

NAŠ RAD NA PROGRAMIMA, PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZ EU FONDOVA

Izradili smo prvi financijski izvještaj za EU projekt NB: 265992 , Amylomics iz programa FP7-KBBE-2010-4/SP1- Cooperation, financijski dio a stručni dio izvještaja sastavili su mladi IT stručnjaci iz tvrtke Semgen d.o.o. iz Zagreba. Semgen d.o.o. voditelj je jednog radnog paketa projekta, dok je koordinator Projekta društvo iz Reykjavika, Island. Osim tvrtke Semgen na projektu sudjeluje još 8 partnera iz različitih zemalja.

2012

NAŠ RAD NA PROGRAMIMA, PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZ EU FONDOVA

U suradnji sa revizorskim društvom Revizija Kutleša d.o.o. iz Zagreba, radili smo na reviziji EU projekta Nr :2010-0636/001-001 CU 7 – COOP 7 financiranog iz fonda Kultura 2007-2013 . Koordinator projekta je Muzej za suvremenu umjetnost iz Zagreba (MSU) a na projektu su sudjelovali i muzej iz Varšave, Ljubljane i Novog sada.

2011
06.
PROŠIRILI SMO DJELATNOSTI , OTVORILI SMO PODRUŽNICU

Na otoku Korčuli registrirali smo podružnicu i planiramo da će podružnica osim naše glavne aktivnosti obavljati i djelatnost poljoprivrede , turizma i ostale registrirane djelatnosti , organizirati radionice, edukacije i poslovne susrete. Želja nam je pomoći oko povezivanja onih koji žele investirati ili obavljati usluge na otoku i obrnuto onih koji trebaju usluge sa kontinenta , pomoći kod prijava projekata na natječaje iz EU fondova , pružati usluge administriranja i revizije za projekte financiranih iz EU fondova.


U 2011. godini obnovili smo prvi maslinik a u 2012 počeli smo uređivati drugi maslinik. Ovo su naši „pilot“ programi i pripreme za rad podružnice.

maslinik maslinik poljoprivreda voćke kornjače mačak